Urfa Notizen
neu2IMG_3549

Ohne Titel

DSCN5227

Ohne Titel

IMG_8157

Ohne Titel

DSCN6175 - Arbeitskopie 3

Ohne Titel, 100 x 120 cm

DSCN4815

Ohne Titel, 120 x 100 cm

DSCN6284

Ohne Titel. Mersin Art Days 2015, Türkei

DSCN3904

Ohne Titel

DSCN4500

Ohne Titel

DSCN6244

DSCN4531

Ohne Titel, Int. Art Colony "Stari Most", Montenegro 2014

1956890_877114075640726_1250674979745309885_o

Ohne Titel, Int. Art Colony Sarajevo 2014

DSCN3873 - Arbeitskopie 2

Ohne Titel

10403144_797471003605034_4477155453780521788_n

Ohne titel

10313080_786685438016924_8808163824406133205_n

Ohne Titel

fg

Ohne Titel, Int. Art Colony "Harilaq", Kosovo 2014

gh

Ohne Titel, Int. Art Colony "Harilaq", Kosovo 2014

IMG_1978

IMG_8667

IMG_1772

IMG_2626

IMG_2631

IMG_2632

IMG_1775 2

klFoto

Ohne Titel, Skizze

wFoto

Ohne Titel, Skizze

Foto

Ohne Titel, Skizze